CENTRUM SZKOLENIOWE SŁUŻB OCHRONY DELTA

Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony DELTA pierwotnie miało siedzibę w Łodzi przy ul. Milionowej 12, następnie w roku 2001 Centrum zostało przeniesione na ulicę Żeromskiego 115. W 2010 roku po transformacji powstało Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony DELTA Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.

W związku z obecną sytuacją, umożliwiamy rejestrację kandydatów poprzez formularz on-line. Formularz służy do rejestracji kandydata do (2-letniej szkoły policealnej) Elitarnego Studium Służb Ochrony „DELTA”, kształcącego w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Zapisz się »

W związku z obecną sytuacją, umożliwiamy rejestrację na kursy i szkolenia poprzez formularz on-line. Formularz służy do rezerwacji miejsc na nadchodzące kursy i szkolenia. Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, Kurs doskonalący kwalifikowanych pracowników ochrony (co 5 lat), Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego, Szkolenie do licencji detektywa, Szkolenie dla członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej, Szkolenie dla kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezie masowej.

Zapisz się »

ELITARNE STUDIUM

ELITARNE STUDIUM

Posiadamy dwudziestoczteroletnie doświadczenie w prowadzeniu sieci szkół kształcących w zakresie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Czytaj więcej…

KWALIFIKACJE I KARIERA

KWALIFIKACJE I KARIERA

Profesjonalne podejście i doskonale przygotowany program nauczania są gwarantem bardzo dobrego przygotowania słuchaczy do pracy i zdania egzaminów państwowych.

Czytaj więcej…

KURSY I SZKOLENIA

KURSY I SZKOLENIA

Prowadzimy profesjonalne kursy i szkolenia na terenie całego kraju, specjalizujemy się w ochronie osobistej oraz usługach detektywistycznych.

Czytaj więcej…

Podstawa naszych usług

Ogólnopolska sieci szkół „DELTA” w skład której aktualnie wchodzi 9 dwuletnich szkół policealnych pod nazwą – Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”, kształcących w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony „DELTA” – placówka kształcenia ustawicznego, która prowadzi kursy specjalistyczne i zawodowe w zakresie ochrony osób i mienia, wyszkolenia strzeleckiego, usług detektywistycznych, zabezpieczenia imprez masowych oraz szkolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa dla instytucji i osób prywatnych. Kursy i szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.

Najwyższe wyniki zdawalności naszych absolwentów szkół i kursów na egzaminach państwowych idą w parze z wiedzą praktyczną i odpowiednim przygotowaniem do wykonywania czynności w zakresie ochrony osób i mienia w przyszłej pracy zawodowej.

Kadra dydaktyczna naszych szkół policealnych i kursów to wybitni specjaliści i praktycy (branży ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych, sądownictwa, jednostek specjalnych wojska, policji, straży granicznej) posiadający wykształcenie wyższe, specjalistyczne uprawnienia oraz przygotowanie pedagogiczne. Znaczna część kadry to egzaminatorzy państwowi. Jako nieliczni w Europie dysponujemy profesjonalnymi bazami szkoleniowymi, które są sukcesywnie uzupełniane w broń palną i inny niezbędny sprzęt.

Posiadamy piętnastoletnie doświadczenie w dziedzinie szkoleń i edukacji osób dorosłych oraz doradztwa w zakresie ochrony osób i mienia. Współpracujemy z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi świadczącymi usługi w zakresie profesjonalnego szkolenia oraz ochrony osób i mienia. W 2001 roku dołączyliśmy do grona członków Polskiej Izby Ochrony i jako pierwsi spośród szkolących branżę ochrony w Polsce wdrożyliśmy w roku 2003 system zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

Odbiorcami naszych usług szkoleniowych są: agencje ochrony, straż leśna, straż łowiecka, straż rybacka, osoby prywatne, przedsiębiorstwa, urzędy pracy, obiekty produkcyjne i handlowe, szkoły, organizacje realizujące szkolenia z funduszy unijnych.

Specjalizujemy się również w ochronie osobistej oraz usługach detektywistycznych, a zespół realizujący zadania ochronne i detektywistyczne to profesjonalnie przygotowani specjaliści z długoletnim doświadczeniem. Posiadamy specjalistyczne pojazdy oraz sprzęt umożliwiający nam realizację zadań na najwyższym poziomie.

Wyróżnia nas innowacyjność, która powoduje doskonalenie jakości pracy w każdej dziedzinie.

Cechują nas – rzetelność, uczynność i profesjonalizm, a nasza marka zyskuje dzięki zadowolonym klientom.

FILM PROMOCYJNY

PARTNERZY

Rzetelna firma

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.