Ukończenie szkoły i praca

Nasza szkoła gwarantuje najwyższe kwalifikacje oraz profesjonalne przygotowanie do pracy w branży ochrony osób i mienia. Ponadto zapewniamy pełne przygotowanie w zakresie uzyskania uprawnień do pracy z bronią palną krótką i długą. 

Absolwent, który ukończył szkołę i zdał egzamin zawodowy otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia. Na tej podstawie absolwentowi przysługuje prawo do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, a po zdaniu egzaminu państwowego (w zakresie strzelania) legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni. Zdobycie zawodu oraz pełnych kwalifikacji uprawnia absolwenta do pracy na wszelkich stanowiskach związanych z ochroną fizyczną osób i mienia w strukturach Specjalistycznych Umundurowanych Formacji Ochronnych (SUFO) – oraz daje możliwość otwarcia własnego, koncesjonowanego biura ochrony osób i mienia.

Każdy absolwent naszej szkoły dodatkowo otrzymuje uprawnienia do pracy w charakterze członka służby porządkowej i informacyjnej oraz kierownika ds. bezpieczeństwa przy zabezpieczeniu imprez masowych. Absolwenci posiadają także dodatkowe przeszkolenie w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej, ochrony osób oraz posługiwania się bronią palną krótką i długą potwierdzone certyfikatami.

Nasi absolwenci pracując wykonują m.in. czynności w zakresie: konwojowania wartości pieniężnych bezpośredniej ochrony fizycznej osób (tzw. Ochrona VIP – biznesmeni, aktorzy, piosenkarze), bezpośredniej ochrony mienia (obiekty bankowe, obiekty handlowe, porty morskie, lotniska, obiekty wojskowe, produkcyjne i inne), bezpośredniej ochrony fizycznej realizowanej przez grupy interwencyjne „GI” (patrole zmotoryzowane) zajmujące się ochroną mienia i osób oraz dozorem sygnałów alarmowych.

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.