Rekrutacja

REKRUTACJA 2019/2020

Kandydaci do szkoły mogą składać dokumenty w sekretariacie po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Zajęcia rozpoczynają się około połowy miesiąca września.

Warunki przyjęcia kandydata do szkoły:

  • ukończenie szkoły średniej (matura niewymagana),
  • niekaralność za przestępstwa umyślne,
  • dobry stan zdrowia.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły:

  • świadectwo lub oryginalny odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (istnieje możliwość dostarczenia w późniejszym terminie przed rozpoczęciem zajęć),
  • trzy fotografie bez nakrycia głowy (legitymacyjne),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w dowolnym typie szkoły/zawodzie (druk zaświadczenia do pobrania),
  • wypełnione podanie/ankieta (kandydat wypełnia w sekretariacie szkoły).

Kandydat składając dokumenty powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz książeczkę wojskową (mężczyźni) w celu wypełnienia ankiety/podania.

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Podstawa naszych usług

Ogólnopolska sieci szkół „DELTA” w skład której aktualnie wchodzi 9 dwuletnich szkół policealnych pod nazwą – Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”, kształcących w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony „DELTA” – placówka kształcenia ustawicznego, która prowadzi kursy specjalistyczne i zawodowe w zakresie ochrony osób i mienia, wyszkolenia strzeleckiego, usług detektywistycznych, zabezpieczenia imprez masowych oraz szkolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa dla instytucji i osób prywatnych. Kursy i szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.

Najwyższe wyniki zdawalności naszych absolwentów szkół i kursów na egzaminach państwowych idą w parze z wiedzą praktyczną i odpowiednim przygotowaniem do wykonywania czynności w zakresie ochrony osób i mienia w przyszłej pracy zawodowej.

Kadra dydaktyczna naszych szkół policealnych i kursów to wybitni specjaliści i praktycy (branży ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych, sądownictwa, jednostek specjalnych wojska, policji, straży granicznej) posiadający wykształcenie wyższe, specjalistyczne uprawnienia oraz przygotowanie pedagogiczne. Znaczna część kadry to egzaminatorzy państwowi. Jako nieliczni w Europie dysponujemy profesjonalnymi bazami szkoleniowymi, które są sukcesywnie uzupełniane w broń palną i inny niezbędny sprzęt.

Posiadamy piętnastoletnie doświadczenie w dziedzinie szkoleń i edukacji osób dorosłych oraz doradztwa w zakresie ochrony osób i mienia. Współpracujemy z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi świadczącymi usługi w zakresie profesjonalnego szkolenia oraz ochrony osób i mienia. W 2001 roku dołączyliśmy do grona członków Polskiej Izby Ochrony i jako pierwsi spośród szkolących branżę ochrony w Polsce wdrożyliśmy w roku 2003 system zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

Odbiorcami naszych usług szkoleniowych są: agencje ochrony, straż leśna, straż łowiecka, straż rybacka, osoby prywatne, przedsiębiorstwa, urzędy pracy, obiekty produkcyjne i handlowe, szkoły, organizacje realizujące szkolenia z funduszy unijnych.

Specjalizujemy się również w ochronie osobistej oraz usługach detektywistycznych, a zespół realizujący zadania ochronne i detektywistyczne to profesjonalnie przygotowani specjaliści z długoletnim doświadczeniem. Posiadamy specjalistyczne pojazdy oraz sprzęt umożliwiający nam realizację zadań na najwyższym poziomie.

Wyróżnia nas innowacyjność, która powoduje doskonalenie jakości pracy w każdej dziedzinie.

Cechują nas – rzetelność, uczynność i profesjonalizm, a nasza marka zyskuje dzięki zadowolonym klientom.

ELITARNE STUDIUM

ELITARNE STUDIUM

Posiadamy piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu sieci szkół kształcących w zakresie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Czytaj więcej…

KWALIFIKACJE I KARIERA

KWALIFIKACJE I KARIERA

Profesjonalne podejście i doskonale przygotowany program nauczania są gwarantem bardzo dobrego przygotowania słuchaczy do pracy i zdania egzaminów państwowych.

Czytaj więcej…

KURSY I SZKOLENIA

KURSY I SZKOLENIA

Prowadzimy profesjonalne kursy i szkolenia na terenie całego kraju, specjalizujemy się w ochronie osobistej oraz usługach detektywistycznych.

Czytaj więcej…

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.