Akty prawne do przeczytania i przypomnienia oraz utrwalenia wiadomości przed egzaminem zawodowym

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013r.
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.
_

Udostępnij

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.