Dlaczego Elitarne?

Prowadzone przez nas dwuletnie szkoły policealne pod nazwą Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” posiadają dewizę „plus ratio quam vis” – rozum większy niż siła, gdzie podkreślamy, że wiedza, umiejętności i myślenie to podstawa profesjonalizmu w tej branży.

Podczas edukacji stosujemy jasne i twarde reguły przyczyniające się do możliwie najlepszego przygotowania słuchacza do wykonywania zawodu. Kandydat do szkoły musi wiedzieć, że rzetelność i obowiązkowość to w naszej szkole podstawa.

Realizowany przez nas program jest zgodny z podstawą programową MEN, gwarantuje nabycie wiedzy i umiejętności właściwych dla zawodu, ale stanowi również bardzo dobre przygotowanie do pracy w Policji, Wojsku, Biurze Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Straży Miejskiej.

Naszą elitarność podkreślamy również kładąc nacisk na doskonalenie umiejętności w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią palną, skutecznego strzelania bojowego, technik interwencyjnych oraz samoobrony. Uważamy, że to bardzo ważne elementy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, nie tylko podczas wykonywania czynności służbowych. Dlatego też jako jedyne szkoły w Polsce gwarantujemy słuchaczom strzelania z broni palnej w każdym z 4 semestrów nauki oraz zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych na każdym zjeździe edukacyjnym.

Specjalistyczna wiedza i umiejętności są dodatkowo przekazywane naszym słuchaczom podczas obozów szkoleniowych, które obejmują ponadprogramowe strzelania bojowe, praktyczne zajęcia z ochrony osób przy użyciu pojazdów i ładunków wybuchowych, pierwszą pomoc przedmedyczną w różnych warunkach, symulacje działań ochronnych w odniesieniu do różnych sytuacji, sprawdzian wytrzymałości psycho-fizycznej, itp.

Słuchacze mają zagwarantowane bezpłatne konsultacje przygotowujące do egzaminu zawodowego.

Słuchacze DELTY na terenie szkoły poruszają się w stroju szkolnym (jednolitym) z identyfikatorem, a na zajęciach z samoobrony i technik interwencyjnych ćwiczą w granatowych koszulkach z logo szkoły.

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.