Program nauczania, kadra i baza

Program obejmuje m.in. przedmioty:

 • Ochrona Osób i Mienia,
 • Konwojowanie,
 • Wyszkolenie strzeleckie (strzelania z broni palnej w każdym z 4 semestrów nauki w oparciu o program strzelań „DELTA” w systemie 1/1),
 • Samoobrona i techniki interwencyjne (w każdym semestrze),
 • Podstawy prawne ochrony osób i mienia z elementami psychologii, kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu,
 • Sprzęt techniczny w pracy zawodowej,
 • BHP i pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Bezpieczeństwo imprez masowych,
 • Wybrane zagadnienia prawne,
 • Język obcy zawodowy,
 • Praktyki zawodowe słuchacze odbywają w biurach ochrony współpracujących ze szkołą.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną: specjalistów w dziedzinie prawa, psychologii, ekonomii oraz instruktorów walki wręcz, strzelectwa, ochrony osób rekrutujących się z jednostek specjalnych Wojska, BOR, SG, Policji, ABW oraz IBA.

Wykładowcy przedmiotów zawodowych są praktykami oraz egzaminatorami w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Baza dydaktyczna:

 • dysponujemy najnowocześniejszymi egzemplarzami broni palnej stosowanymi w służbach mundurowych na całym świecie, takimi jak: pistolety (GLOCK, WALTHER P-99, CZ 75), rewolwery (SMITH&WESSON, ARMINUS), pistolety maszynowe (PM-98-GLAUBERYT, MP-5), strzelby gładkolufowe(MOSSBERG 500, MAVERICK) oraz symulatory strzeleckie LASER SHOT,
 • posiadamy profesjonalne maty i sprzęt do zajęć z samoobrony i technik interwencyjnych,
 • zajęcia teoretyczno-praktyczne prowadzone są w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny, prezentacje i filmy do zajęć z przedmiotów zawodowych,
 • zajęcia praktyczne z konwojowania i ochrony osób prowadzone są przy użyciu pojazdów szkoleniowych.

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.