Organizacja zajęć i opłaty

Zajęcia w Elitarnym Studium Służb Ochrony „DELTA” prowadzone są w formie zaocznej, w soboty i niedziele, średnio 2 weekendy w miesiącu w godzinach:

 • sobota 8.00 – 16.00 (przykładowo),
 • niedziela 8.30 – 15.30 (przykładowo).

Opłaty:

 • słuchacz opłaca czesne za naukę,
 • czesne opłacane jest w każdym miesiącu,
 • z kandydatem podpisuje się umowę o naukę.

Szkoła w ramach czesnego zapewnia słuchaczowi:

 • polar lub koszulę mundurową,
 • koszulki sportowe z logo,
 • identyfikator i smycz z logo,
 • legitymację, indeks,
 • podręcznik i materiały dydaktyczne,
 • udział w specjalistycznym obozie szkoleniowym,
 • zajęcia taktyczne przy użyciu paintballa,
 • praktyczne zajęcia z ochrony osób,
 • egzaminy semestralne i poprawkowe,
 • ponadprogramowe konsultacje przygotowujące do egzaminu zawodowego,
 • wszelkie zaświadczenia (m.in. ZUS, KRUS, WKU),
 • nabycie dodatkowych uprawnień (członka służby informacyjnej i porządkowej oraz kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezach masowych),
 • dodatkowe  przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz ochrony osób potwierdzone certyfikatami.

Organizujemy zajęcia ponadprogramowe:

 • obozy narciarskie, kończące się specjalistycznym certyfikatem (dotowane przez szkołę) – certyfikat,
 • obozy spadochronowe, kończące się uzyskaniem specjalistycznego certyfikatu i odznaki: Skoczek spadochronowy ESSO „DELTA”,
 • szkolenia w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej (program rozszerzony) – certyfikat,
 • szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego oraz doskonalenie pływania – certyfikat,
 • szkolenia z taktyki posługiwania się bronią palną (zajęcia z zielonej taktyki, czerwonej taktyki, czarnej taktyki) – certyfikat,
 • szkolenia w zakresie ochrony osób – certyfikat.

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.