Klub absolwenta

Klub absolwenta Elitarnego Studium Służb Ochrony „DELTA” jest zrzeszeniem wszystkich absolwentów, którzy otrzymali legitymację i odznakę absolwenta ESSO „DELTA”.

Zadania Klubu absolwenta to m.in.:

  • propagowanie szeroko rozumianej etyki zawodu,
  • monitorowanie rynku branży ochrony osób i mienia oraz umożliwienie absolwentom podjęcia pracy w zawodzie,
  • utrzymywanie kontaktu z podmiotami zagranicznymi realizującymi zadania i szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia,
  • prowadzenie kursów i szkoleń doskonalących,
  • bieżące informowanie absolwentów o zmianach w przepisach prawnych (branżowych),
  • organizacja seminariów i spotkań w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

Zapraszamy na szkolenia doskonalące (dział – kursy i szkolenia).

Absolwentom przysługuje zniżka 15–20% na organizowane szkolenia.

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.