ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA

Poniższy formularz służy do rejestracji kandydata do (2-letniej szkoły policealnej) Elitarnego Studium Służb Ochrony „DELTA”, kształcącego w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia.

  Wybierz placówkę, do której się ubiegasz

  Podaj swój adres email

  DANE OSOBOWE KANDYDATA:

  PESEL

  Nazwisko

  Imiona

  Nazwisko rodowe

  Data i miejsce urodzenia:

  Data urodzenia

  Miejsce urodzenia

  Woj.

  Imiona rodziców:

  Ojciec

  Matka

  Adres stałego zameldowania:

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Ulica

  Numer domu / mieszkania

  Woj.

  Numer telefonu

  Adres korespondencyjny

  Do ankiety/podania załączam:

  (limit 2mb na plik - dozwolone typy plików: jpg, pdf, jpeg, png)

  Uwaga! Przesłanie dokumentów w formie elektronicznej jest równoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły. Z uwagi na obecną sytuację, związaną z pandemią COVID-19 prosimy wszystkie oryginalne dokumenty przesłać przesyłką kurierską lub listem poleconym w jak najszybszym czasie.

  Oświadczenie

  Logowanie dla słuchaczy

  Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.