ANKIETA OSOBOWA KANDYDATA

Poniższy formularz służy do rejestracji kandydata do (2-letniej szkoły policealnej) Elitarnego Studium Służb Ochrony „DELTA”, kształcącego w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Wybierz placówkę, do której się ubiegasz

Podaj swój adres email

DANE OSOBOWE KANDYDATA:

PESEL

Nazwisko

Imiona

Nazwisko rodowe

Data i miejsce urodzenia:

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Woj.

Imiona rodziców:

Ojciec

Matka

Adres stałego zameldowania:

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu / mieszkania

Woj.

Numer telefonu

Adres korespondencyjny


Do ankiety/podania załączam:

(limit 2mb na plik - dozwolone typy plików: jpg, pdf, jpeg, png)

Uwaga! Przesłanie dokumentów w formie elektronicznej jest równoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły. Z uwagi na obecną sytuację, związaną z pandemią COVID-19 prosimy wszystkie oryginalne dokumenty przesłać przesyłką kurierską lub listem poleconym w jak najszybszym czasie.


Oświadczenie

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.