Ważna informacja dot. Coronavirusa i zajęć w szkołach

Szanowni Państwo,

w związku ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że przechodzimy do formy zdalnego nauczania. Najbliższe zajęcia przewidziane są w dniach 28 i 29 marca 2020r. – obecność obowiązkowa.

Szczegóły techniczne oraz związane z planem nauczania zostaną przekazane Państwu za pomocą strony internetowej deltasc.pl oraz facebooka w dniu 27.03.2010r. do godziny 12.00.

Ponadto informujemy, że w dniu dzisiejszym Rząd RP wprowadził nowe, obowiązujące w dniach 25 marca – 11 kwietnia b.r., zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczanie w przemieszczaniu się. Działania te zostały podjęte w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem.

Obostrzenie nie dotyczy:

  • dojazdu do pracy. Osoby pracujące lub prowadzące swoją firmę, mają prawo dojechać do miejsca swojej pracy. Mają też prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze prowadzoną działalnością zawodową;
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Można przemieszczać się w celu zrobienia niezbędnych zakupów, wykupieniu lekarstw, wizyty lekarskiej, oraz w związku z opieką nad bliskimi czy wyprowadzeniu psa na spacer;
  • wolontariatu. Jeśli działa się na rzecz walki z koronawirusem, pomaga potrzebującym przebywającym w kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, można przemieszczać się w ramach tej działalności.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Zakłady pracy: Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości (1,5-2m) pracowników oraz zapewnieniu środków dezynfekcji.

W autobusie przebywa tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących: W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.

Całkowity zakaz zgromadzeń – wyjątkiem najbliżsi: Nowe przepisy zakazują wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Wyjątkiem są spotkania z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych: Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym, jednak w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Prosimy Państwa o przekazanie powyższych informacji wszystkim znajomym i najbliższym w możliwie najdogodniejszej formie komunikacji wewnętrznej.

Udostępnij

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.