Referencja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole 2012

Referencja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole 2012

Referencja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole 2012

Szkolenia zostały przeprowadzone z należytą starannością i profesjonalizmem. Prowadzący zajęcia wykazali się dobrym przygotowaniem merytorycznym. Firma bez zastrzeżeń wywiązała się z zawartej umowy.

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.