Szkolenie dla kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezie masowej

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą uzyskać uprawnienia do pracy na stanowiskach kierowniczych przy zabezpieczeniu imprez masowych. Ukończenie szkolenia uprawnia do kierowania służbami informacyjnymi i porządkowymi przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Liczba godzin szkolenia: 50

Czas trwania szkolenia:

 • 2 tygodnie w weekendy (piątek, sobota i niedziela),
 • 1 tydzień (od poniedziałku do piątku),
 • (grupy zorganizowane – do uzgodnienia).

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009r., program szkolenia członków służby porządkowej oraz informacyjnej realizowany jest w ramach 24 tematów:

 • bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne,
 • zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia,
 • misja służb organizatora imprezy masowej,
 • wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania,
 • zabezpieczenia imprez masowych,
 • zagadnienia prawne – część I,
 • zagadnienia prawne – część II,
 • zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej,
 • zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej,
 • zadania służb organizatora imprezy masowej,
 • zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,
 • zabezpieczenie medyczne i sanitarne,
 • wybrane aspekty prawa budowlanego,
 • ochrona przeciwpożarowa imprez masowych,
 • ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej,
 • wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii,
 • wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii,
 • wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki,
 • wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego,
 • wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego,
 • wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego,
 • techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej,
 • ćwiczenia praktyczne.

Baza dydaktyczna

Posiadamy profesjonalne maty i sprzęt do zajęć z samoobrony i technik interwencyjnych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia teoretyczno-praktyczne prowadzone są w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny, prezentacje i filmy.

Kadra

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra praktyków (w tym wykładowcy Elitarnego Studium Służb Ochrony „DELTA”), na którą składają się specjaliści w dziedzinie:

 • ochrony imprez masowych,
 • ochrony mienia i p.poż.,
 • psychologii,
 • prawa,
 • technicznych środków zabezpieczeń.

Uczestnicy w ramach szkolenia otrzymują:

 • gruntowną wiedzę i przygotowanie,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wymagania dla kandydatów:

 • dobry stan zdrowia,
 • niekaralność sądowa za przestępstwa umyślne,
 • ukończona szkoła podstawowa.

Opłaty za szkolenia:

 • w dniu zapisu cała kwota lub zaliczka, pozostała część w pierwszym dniu rozpoczęcia szkolenia.

Więcej informacji pod numerami telefonu podanymi do kontaktu w sprawie kursów i szkoleń w danym mieście (należy kliknąć – kontakt w menu).

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.