Szkolenie dla członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą pracować przy zabezpieczeniu imprez masowych. Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy w charakterze członka służby informacyjnej oraz członka służby porządkowej (osobom posiadającym wpis na  listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia).

Liczba godzin szkolenia: 24

Czas trwania szkolenia:

 • 2-3 dni – zajęcia w dni tygodnia lub dni weekendu.

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009r., program szkolenia członków służby porządkowej oraz informacyjnej realizowany jest w ramach 13 tematów:

 • bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne,
 • misja służb organizatora imprezy masowej,
 • zagadnienia prawne – część I,
 • zagadnienia prawne – część II,
 • zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej,
 • zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej,
 • zadania służb organizatora imprezy masowej,
 • wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii,
 • ochrona przeciwpożarowa imprez masowych,
 • techniki interwencyjne,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej.

Baza dydaktyczna

Posiadamy profesjonalne maty i sprzęt do zajęć z samoobrony i technik interwencyjnych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia teoretyczno-praktyczne prowadzone są w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny, prezentacje i filmy.

Kadra

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra praktyków (w tym wykładowcy Elitarnego Studium Służb Ochrony „DELTA”), na którą składają się specjaliści w dziedzinie:

 • ochrony imprez masowych,
 • ochrony mienia i p.poż.,
 • psychologii,
 • prawa,
 • samoobrony i walki wręcz.

Uczestnicy w ramach szkolenia otrzymują:

 • gruntowną wiedzę i przygotowanie,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wymagania dla kandydatów:

 • dobry stan zdrowia,
 • niekaralność sądowa za przestępstwa umyślne,
 • ukończona szkoła podstawowa.

Opłaty za szkolenie:

 • w dniu zapisu cała kwota lub zaliczka, pozostała część w pierwszym dniu rozpoczęcia szkolenia.

Więcej informacji: pod numerami telefonu podanymi do kontaktu w sprawie kursów i szkoleń w danym mieście (należy kliknąć – kontakt w menu).

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.