Kurs doskonalący kwalifikowanych pracowników ochrony

Kurs doskonalący dla osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia (wymagany co 5 lat).

W ramach kursu gwarantujemy uczestnikom szkolenia strzelania z 4 rodzajów broni palnej (pistolet, pistolet maszynowy, strzelba powtarzalna – gładkolufowa i karabinek).

Kurs kierowany do osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, które obowiązane są odbyć kurs doskonalący co 5 lat, celem utrzymania uprawnień niezbędnych do pracy.

Liczba godzin na kursie: 40.

Czas trwania kursu: zależny od systemu w jakim będzie on przeprowadzany:

 • 5 dni – zajęcia w dni robocze (poniedziałek – piątek),
 • 2 tygodnie (2 weekendy) – zajęcia w dni weekendu (piątek, sobota i niedziela).

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r., program kursu obejmuje następującą tematykę:

 • Aktualny stan prawny w zakresie: ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy o broni i amunicji, uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony,
 • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej,
 • Wyszkolenie strzeleckie (w tym strzelania praktyczne),
 • Samoobrona i techniki interwencyjne.

Baza dydaktyczna

Prowadząc zajęcia wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt, broń ćwiczeniową w treningu wstępnym oraz broń palną, która najczęściej stosowana jest w pracy zawodowej:

 • pistolety (GLOCK, WALTHER P-99, CZ-75, P-83),
 • rewolwery (SMITH&WESSON, ARMINUS, …),
 • pistolety maszynowe (PM-98-GLAUBERYT),
 • strzelby gładkolufowe (MOSSBERG 500, MAVERICK),
 • karabinki (BERYL, KALASHNIKOV).

Posiadamy profesjonalne maty i sprzęt do zajęć z samoobrony i technik interwencyjnych.

Zajęcia teoretyczno-praktyczne prowadzone są w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny, prezentacje i filmy.

Kadra

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra praktyków (w tym wykładowcy Elitarnego Studium Służb Ochrony „DELTA”), na którą składają się specjaliści w dziedzinie:

 • prawa,
 • samoobrony i walki wręcz,
 • wyszkolenia strzeleckiego.

W ramach opłaty kursanci otrzymują:

 • gruntowną wiedzę i przygotowanie,
 • ubezpieczenie NNW (w ramach ubezpieczenia grupowego),
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Opłaty za kurs:

 • w dniu zapisu cała kwota lub zaliczka, pozostała część w pierwszym dniu rozpoczęcia kursu.

Więcej informacji: pod numerami telefonu podanymi do kontaktu w sprawie kursów i szkoleń w danym mieście (należy kliknąć – kontakt w menu).

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.