Koszalin strzelanie 2013

Data publikacji: 21 października 2013 / Koszalin

19 i 20 października 2013 r. odbyły się zajęcia z użyciem paintballa oraz strzelania programowe z broni palnej (pistolet, pistolet maszynowy) dla słuchaczy I i II roku Elitarnego Studium Służb Ochrony Delta w Koszalinie.

Wszyscy słuchacze mieli zadowalające wyniki podczas strzelania, ale na szczególną pochwałę zasłużyli funkcjonariusze Straży Granicznej i Straży Gminnej, którzy są także słuchaczami I semestru naszej Szkoły.

Udostępnij

Logowanie dla słuchaczy

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do archiwum dokumentów.